}

Kommuner / Bilbo i Norrköping AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://hyresbostader.se/artikel/malbild
  • Beskrivning: Bilbo i Norrköping AB. Vår affärsidé. Vi ska inom Norrköpings kommun äga fastigheter och tillsammans med de boende utveckla, förvalta och förädla boendemiljöer.
  • Organisationsnummer: 5591357040
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch