}

Kommuner / Billinge Energi AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://www.billingeenergi.se/
  • Beskrivning: Vi levererar energi till livet i Skaraborg. Vill du ha ett lokalt, prisvärt elavtal med elproduktion från förnybara källor? Välkommen till Billinge Energi.
  • Organisationsnummer: 5565281366
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch