}

Kommuner / Bioenergi i Luleå Aktiebolag

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://www.luleaenergi.se/bioenergi/
  • Beskrivning: Bioenergi ägs gemensamt av Luleå Energi (91%) och SCA Energy AB (9%). Luleå Energi AB säljer och distribuerar el och fjärrvärme, förädlar biobränsle och bygger ...
  • Organisationsnummer: 5561893016
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch