}

Kommuner / Björnekulla Fastighets AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: http://www.kvidingebyggen.se/artikel/om-oss
  • Beskrivning: AB Kvidingebyggen är ett helägt dotterbolag till Björnekulla Fastighets AB (BFAB) som i sin tur ägs av Åstorps kommun.
  • Organisationsnummer: 5564821766
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch