}

Kommuner / Bjuvs Stadsnät AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://www.bjuv.se/bygga-bo-och-miljo/fiber.html
  • Beskrivning: 6 sep. 2023 — Fiber i Bjuvs kommun. Bjuvs kommun äger tillsammans med Pingday AB ett gemensamt stadsnätsbolag för fiber i kommunen - Bjuvs Stadsnät AB.
  • Organisationsnummer: 5590527494
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch