}

Kommuner / Boden Arena fastighets AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://boden.se/kommunen/kultur-och-fritid/boden-arena
  • Beskrivning: Bodens Energi Arena består av anläggningar både ute och inomhus. Inne finns en sporthall som kan delas av med skiljevägg till två fullstora spelplaner.
  • Organisationsnummer: 5567213243
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch