}

Kommuner / Bodens Kommunföretag Aktiebolag

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://www.boden.se/
  • Beskrivning: Evenemangskalendern - för hela Boden! I den gemensamma evene mangskalendern hittar du alla evenemang i Bodens kommun. Du kan även publicera ditt eget evenemang ...
  • Organisationsnummer: 5563300333
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch