}

Kommuner / Bodens Näringsfastigheter AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://bodensnaringsfastigheter.se/
  • Beskrivning: Bodens Näringsfastigheters uppgift är att främja tillväxten i kommunen och medverka i utvecklingen av samhällsbyggnad och verka för ett livskraftigt ...
  • Organisationsnummer: 5560442377
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch