}

Kommuner / Bodens Stadsnät AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://www.bodensstadsnat.se/
  • Beskrivning: Bodens stadsnät är ett öppet nät där du fritt kan välja leverantör av bredband, tv eller telefoni. Tjänster ...
  • Organisationsnummer: 5568172752
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch