}

Kommuner / Bollebygd

Översikt
 • Befolkning: 9 703 (2022)
 • Landareal: 263 km²
 • Vattenareal: 19 km²
 • Kommunkod: 1443
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommunen@bollebygd.se
 • Hemsida: bollebygd.se
 • Bank: Sparbanken Sjuhärad AB
 • Likvida medel 31/12-2022: 45 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002973
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch