}

Kommuner / Bomhus Energi Aktiebolag

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://bomhusenergi.se/
  • Beskrivning: Bomhus Energis biopanna använder bara förnybara bränslen som bark, spån och biofiber.
  • Organisationsnummer: 5567935217
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch