}

Kommuner / Borås Elnät AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://boraselnat.se/
  • Beskrivning: Vi är ett kommunägt bolag, som har hand om och utvecklar både elnätet och fibernätet i stora delar av Borås. Bolaget består av affärsområdena Elnät och Stadsnät ...
  • Organisationsnummer: 5565275582
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch