}

Kommuner / Borgholm Energi AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://borgholmenergi.se/
  • Beskrivning: Vi på Borgholm Energi är en del av drygt 13 000 privat- och företagskunders vardag. Vi levererar el, fjärrvärme, vatten, hanterar avlopp och hushållsavfall ...
  • Organisationsnummer: 5565277455
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch