}

Kommuner / Borgholm Energi Elnät AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://borgholmenergi.se/privat/elnat/
  • Beskrivning: Borgholm Energi är ett av cirka 180 företag som äger elnäten i Sverige. Det är Energimarknadsinspektionen som beviljar tillståndet, så kallad koncession.
  • Organisationsnummer: 5560207622
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch