}

Kommuner / Borlänge

Översikt
 • Befolkning: 52 178 (2022)
 • Landareal: 584 km²
 • Vattenareal: 52 km²
 • Kommunkod: 2081
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@borlange.se
 • Hemsida: borlange.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 117 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002056
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch