}

Kommuner / Bostads Aktiebolaget VätterHem

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://www.vatterhem.se/
  • Beskrivning: Vätterhem är det största bostadsbolaget i Jönköpings kommun. Närmare 19 000 personer bor i Vätterhems lägenheter, vilket motsvarar ungefär var åttonde invånare ...
  • Organisationsnummer: 5560123704
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch