}

Kommuner / Burlövs Bostäder Parkering AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://burlovsbostader.se/
  • Beskrivning: Burlöv är hemma. I Burlöv möts människor med olika bakgrund och drömmar. Det återspeglar sig inte minst hos de som bor i våra fastigheter.
  • Organisationsnummer: 5591020226
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch