}

Kommuner / Dals-Ed

Översikt
 • Befolkning: 4 650 (2022)
 • Landareal: 724 km²
 • Vattenareal: 101 km²
 • Kommunkod: 1438
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@dalsed.se
 • Hemsida: dalsed.se
 • Bank: Dalslands Sparbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 28 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001413
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch