}

Kommuner / Eda

Översikt
 • Befolkning: 8 535 (2022)
 • Landareal: 820 km²
 • Vattenareal: 75 km²
 • Kommunkod: 1730
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@eda.se
 • Hemsida: eda.se
 • Bank: Westra Wermlands Sparbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 10 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001769
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch