}

Kommuner / Emmaboda

Översikt
  • Befolkning: 9 347 (2022)
  • Landareal: 689 km²
  • Vattenareal: 29 km²
  • Kommunkod: 0862
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch