}

Kommuner / Enköping

Översikt
 • Befolkning: 47 848 (2022)
 • Landareal: 1178 km²
 • Vattenareal: 146 km²
 • Kommunkod: 0381
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommunen@enkoping.se
 • Hemsida: enkoping.se
 • Bank: Sparbanken i Enköping
 • Likvida medel 31/12-2022: 91 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000282
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-10-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch