}

Kommuner / Eskilstuna

Översikt
 • Befolkning: 107 918 (2022)
 • Landareal: 1100 km²
 • Vattenareal: 151 km²
 • Kommunkod: 0484
Kontaktuppgifter
 • E-post: info@eskilstuna.se
 • Hemsida: eskilstuna.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 572 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000357
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-10-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch