}

Kommuner / Eslöv

Översikt
 • Befolkning: 34 701 (2022)
 • Landareal: 419 km²
 • Vattenareal: 6 km²
 • Kommunkod: 1285
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommunen@eslov.se
 • Hemsida: eslov.se
 • Bank: Sparbanken Skåne
 • Likvida medel 31/12-2022: 46 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001173
 • Första fakturamånad: 2018-09-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch