}

Kommuner / Essunga

Översikt
 • Befolkning: 5 717 (2022)
 • Landareal: 235 km²
 • Vattenareal: 1 km²
 • Kommunkod: 1445
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@essunga.se
 • Hemsida: essunga.se
 • Bank: Swedbank AB
 • Likvida medel 31/12-2022: 35 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002916
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch