}

Kommuner / Fagersta

Översikt
 • Befolkning: 13 341 (2022)
 • Landareal: 269 km²
 • Vattenareal: 41 km²
 • Kommunkod: 1982
Kontaktuppgifter
 • E-post: info@fagersta.se
 • Hemsida: fagersta.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 16 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002106
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-08-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch