}

Kommuner / Falun

Översikt
 • Befolkning: 59 818 (2022)
 • Landareal: 2040 km²
 • Vattenareal: 235 km²
 • Kommunkod: 2080
Kontaktuppgifter
 • E-post: kontaktcenter@falun.se
 • Hemsida: falun.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 343 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002221
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-11-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch