}

Kommuner / Färgelanda

Översikt
 • Befolkning: 6 512 (2022)
 • Landareal: 589 km²
 • Vattenareal: 29 km²
 • Kommunkod: 1439
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@fargelanda.se
 • Hemsida: fargelanda.se
 • Bank: Dalslands sparbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 54 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001421
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch