}

Kommuner / Filipstad

Översikt
 • Befolkning: 10 315 (2022)
 • Landareal: 1534 km²
 • Vattenareal: 178 km²
 • Kommunkod: 1782
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@filipstad.se
 • Hemsida: filipstad.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 2 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001876
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-10-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch