}

Kommuner / Flen

Översikt
 • Befolkning: 16 058 (2022)
 • Landareal: 718 km²
 • Vattenareal: 108 km²
 • Kommunkod: 0482
Kontaktuppgifter
 • E-post: flenskommun@flen.se
 • Hemsida: flen.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 222 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000332
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch