}

Kommuner / Gagnef

Översikt
 • Befolkning: 10 499 (2022)
 • Landareal: 767 km²
 • Vattenareal: 45 km²
 • Kommunkod: 2026
Kontaktuppgifter
 • E-post: registrator@gagnef.se
 • Hemsida: gagnef.se
 • Bank: Swedbank AB
 • Likvida medel 31/12-2022: 35 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002155
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch