}

Kommuner / Gnesta

Översikt
 • Befolkning: 11 612 (2022)
 • Landareal: 461 km²
 • Vattenareal: 77 km²
 • Kommunkod: 0461
Kontaktuppgifter
 • E-post: gnesta.kommun@gnesta.se
 • Hemsida: gnesta.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 50 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002965
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-10-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch