}

Kommuner / Gnosjö

Översikt
 • Befolkning: 9 438 (2022)
 • Landareal: 421 km²
 • Vattenareal: 30 km²
 • Kommunkod: 0617
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@gnosjo.se
 • Hemsida: gnosjo.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 25 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000506
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch