}

Kommuner / Hagfors

Översikt
 • Befolkning: 11 589 (2022)
 • Landareal: 1824 km²
 • Vattenareal: 176 km²
 • Kommunkod: 1783
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@hagfors.se
 • Hemsida: hagfors.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 12 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001884
 • Första fakturamånad: 2021-12-01
 • Sista fakturamånad: 2023-08-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch