}

Kommuner / Halmstad

Översikt
  • Befolkning: 105 148 (2022)
  • Landareal: 1014 km²
  • Vattenareal: 686 km²
  • Kommunkod: 1380
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch