}

Kommuner / Hammarö

Översikt
 • Befolkning: 16 820 (2022)
 • Landareal: 59 km²
 • Vattenareal: 405 km²
 • Kommunkod: 1761
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@hammaro.se
 • Hemsida: hammaro.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 197 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001793
 • Första fakturamånad: 2021-12-01
 • Sista fakturamånad: 2023-10-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch