}

Kommuner / Haninge

Översikt
 • Befolkning: 97 683 (2022)
 • Landareal: 455 km²
 • Vattenareal: 1722 km²
 • Kommunkod: 0136
Kontaktuppgifter
 • E-post: haningekommun@haninge.se
 • Hemsida: haninge.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 1345 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000084
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch