}

Kommuner / Härnösand

Översikt
  • Befolkning: 24 879 (2022)
  • Landareal: 1058 km²
  • Vattenareal: 881 km²
  • Kommunkod: 2280
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch