}

Kommuner / Hässleholm

Översikt
  • Befolkning: 52 369 (2022)
  • Landareal: 1270 km²
  • Vattenareal: 38 km²
  • Kommunkod: 1293
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch