}

Kommuner / Helsingborg

Översikt
  • Befolkning: 150 975 (2022)
  • Landareal: 344 km²
  • Vattenareal: 79 km²
  • Kommunkod: 1283
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch