}

Kommuner / Herrljunga

Översikt
 • Befolkning: 9 517 (2022)
 • Landareal: 497 km²
 • Vattenareal: 12 km²
 • Kommunkod: 1466
Kontaktuppgifter
 • E-post: herrljunga.kommun@herrljunga.se
 • Hemsida: herrljunga.se
 • Bank: Sparbanken Alingsås
 • Likvida medel 31/12-2022: 52 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001520
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch