}

Kommuner / Höganäs

Översikt
 • Befolkning: 28 103 (2022)
 • Landareal: 143 km²
 • Vattenareal: 533 km²
 • Kommunkod: 1284
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommunen@hoganas.se
 • Hemsida: hoganas.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 68 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001165
 • Första fakturamånad: 2021-12-01
 • Sista fakturamånad: 2023-08-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch