}

Kommuner / Högsby

Översikt
 • Befolkning: 5 584 (2022)
 • Landareal: 751 km²
 • Vattenareal: 48 km²
 • Kommunkod: 0821
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@hogsby.se
 • Hemsida: hogsby.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 34 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000688
 • Första fakturamånad: 2022-05-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch