}

Kommuner / Hudiksvall

Översikt
 • Befolkning: 37 688 (2022)
 • Landareal: 2487 km²
 • Vattenareal: 2037 km²
 • Kommunkod: 2184
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@hudiksvall.se
 • Hemsida: hudiksvall.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 50 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002379
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch