}

Kommuner / Hylte

Översikt
 • Befolkning: 10 464 (2022)
 • Landareal: 947 km²
 • Vattenareal: 100 km²
 • Kommunkod: 1315
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommunen@hylte.se
 • Hemsida: hylte.se
 • Bank: Södra Hestra Sparbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 47 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001207
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch