}

Kommuner / Jokkmokk

Översikt
  • Befolkning: 4 760 (2022)
  • Landareal: 17601 km²
  • Vattenareal: 1733 km²
  • Kommunkod: 2510
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch