}

Kommuner / Jönköping

Översikt
 • Befolkning: 145 114 (2022)
 • Landareal: 1480 km²
 • Vattenareal: 445 km²
 • Kommunkod: 0680
Kontaktuppgifter
 • E-post: kontaktcenter@jonkoping.se
 • Hemsida: jonkoping.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 27 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000530
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-10-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch