}

Kommuner / Karlskoga

Översikt
 • Befolkning: 30 278 (2022)
 • Landareal: 468 km²
 • Vattenareal: 42 km²
 • Kommunkod: 1883
Kontaktuppgifter
 • E-post: info@karlskoga.se
 • Hemsida: karlskoga.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 380 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001991
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-10-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch