}

Kommuner / Karlskrona

Översikt
  • Befolkning: 66 682 (2022)
  • Landareal: 1042 km²
  • Vattenareal: 2302 km²
  • Kommunkod: 1080
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch