}

Kommuner / Kinda

Översikt
 • Befolkning: 10 068 (2022)
 • Landareal: 1129 km²
 • Vattenareal: 173 km²
 • Kommunkod: 0513
Kontaktuppgifter
 • E-post: kinda@kinda.se
 • Hemsida: kinda.se
 • Bank: Kinda Ydre Sparbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 35 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000399
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch