}

Kommuner / Knivsta

Översikt
 • Befolkning: 20 133 (2022)
 • Landareal: 282 km²
 • Vattenareal: 13 km²
 • Kommunkod: 0330
Kontaktuppgifter
 • E-post: knivsta@knivsta.se
 • Hemsida: knivsta.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 158 mkr
 • Organisationsnummer: 2120003013
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch